BAUTEC BETON-PRIM

                                       

                              TECHNISCHE FICHE BAUTEC BETON-PRIM

                                PRIMER HECHTBRUG VOOR STUCWERK

                               

Productbeschrijving 

Bautec Beton-Prim is een hechtbrug op basis van een kunstharsdispersie met zuiver kwartszand met tevens een hoge weerstand tegen alkalische stoffen.

Toepassingsdomein 

Met Bautec Beton-Prim worden minerale ondergronden binnenshuis, in het bijzonder beton, die door hun grote dichtheid en gering zuigvermogen niet direct geschikt zijn voor bepleistering, voorbehandeld. Bautec Beton-Prim vormt een hechtbrug tussen ondergrond en de aan te brengen gipspleister. Bautec Beton-Prim is vooral aan te raden voor ter plaatse gestorte beton met een gladde bekisting of prefabbetonelementen, alsook bij het kleven van gipsplaten.

Opmerking 

Bautec Beton-Prim verbetert de hechting van het pleister op de ondergrond. Hij kan echter niet instabiele bewegingen van de ondergrond opvangen, zoals een afsnijdingsdruk tengevolge van de krimp en kruip van het beton of een grote thermische dilatatie (dakplaten). In geval van twijfel de technische dienst raadplegen.

Opslag 

Beschermd tegen koude en vorst (tussen +5°C et +25°C), bewaart het product 12 maanden in een ongeopende verpakking. De geopende emmer dient hermetisch afgesloten te worden. Tegen directe zonnestralen en warmte beschermen.

Eigenschappen

kant en klaar voor gebruik

bevat geen solventen

dampdoorlatend

voor muren en plafonds

binnenshuis

Verwerking 

Raadpleeg onze technische dienst voor elke situatie die afwijkt van het algemene kader van dit technische blad of bij ambiguïteiten in de voorschriften.

Ondergrond en voorbehandeling 

De ondergrond moet schoon, stabiel, droog, vrij van losse delen en ontkistingsproducten zijn. Bij de verwerking mag de temperatuur van de ondergrond en omgeving niet onder + 5°C zijn.
Het vochtgehalte van het beton mag niet boven 3 % in massa liggen. De aangrenzende oppervlakken goed beschermen.

Verwerking 

Bautec Beton-Prim is gebruiksklaar en wordt onverdund op de ondergrond met de lamsvachtrol aangebracht. Bij aanvang van de werkzaamheden, de inhoud van de emmer opnieuw oproeren.

Pleisteren 

Met het aanbrengen van de afwerklaag zolang wachten totdat Bautec Beton-Prim niet meer kleeft en droog is (min. 12 uur bij 20 °C en 65 % relatieve vochtigheid). De tijdspanne na het harden van de Beton-Prim tot het begin van de pleisterwerken dient, wegens stofafzetting, zo kort mogelijk te worden gehouden. Het pleister op de omtrek versnijden.

Reinigen 

Gereedschappen na het gebruik direct met water schoonmaken. Verontreinigingen door Bautec Beton-Prim (spetters e.d.) kan men het best zo snel mogelijk met water van de verontreinigde oppervlaktes verwijderen. Gedroogd materiaal voorzichtig met een verdunner voor kunstharsen of een oplosmiddel voor dispersieverven week maken.


Technische eigenschappen

Densiteit ok. 1.4 (kg / l)

pH factor ok. 9

Kleur Roos

Tips


Bautec Beton-Prim niet met andere materialen mengen om mogelijke veranderingen in zijn eigenschappen te vermijden.


Verbruik 

Ca. 225 g/m2.

Verpakking 

In emmers van 5 en 20 kg.